Lideri smo u projekatovanju i optimizaciji završnog pakovanja u industriji.

Naša specijalnost je:

  • tehnologija  pakovanja i paletizacije – oprema i materijali
  • prerada polimera i izrada polimerne ambalaže
  • reciklaža polimera