Mi smo inženjerska tehnološka firma. Iza nas stoji formalno obrazovanje sticano na Fakultetu tehnološke hemije i Tehnološko Metalurškom fakultetu smer Polimerne tehnologije i više godišnje iskustvo u proizvodnji.

Mi radimo na odabiru pogodne tehnologije, selekciji opreme , odabiru materijala i definisanju receptura i tehnoloških rešenja,  procesnom inženjeringu i tržišnom pozicioniranju proizvoda sa te opreme… u segmentu prerade polimera a za račun investitiora.

To su oblasti ekstruzije svih tipova polimera i reciklaže polimera: šrediranje, selekcija, separacija i pranje, regranulacija, post prodajna podrška kupcima.

Naravno, nudimo rešenja i za druge oblasti prerade polimera.

Za posebno tehnološke zahtevne aplikacije u industriji definišemo tehnologiju i proizvodimo odgovarajuće ambalažne materijale.

Učestvujemo u kreiranju rešenja za aktuelne koncepte i poslovne politike koji sprovode  globalne kompanije  i brendovi:

  • redukcija količina materijala za pakovanje;
  • zbog zahteva cirkularne ekonimije u ambalažnim materijalima mora da bude visok sadržaj  reciklovanog  materijala. Počev od 30% pa do 100%.